Horčík ako prírodný liek na cholesterol

Horčík ako prírodný liek na cholesterol

Lieky na vysoký cholesterol používa ohromné množstvo ľudí. Možno tieto lieky nahradiť nejakou prirodzenou cestou? Asi určite dobre tušíte, že áno.

Statíny sú skupinou účinných liekov, ktoré blokujú špecifický enzým v pečeni, ktorý pomáha pri tvorbe cholesterolu. Keď je tento enzým blokovaný, hladiny cholesterolu sú znížené. Tento enzým však v tele robí oveľa viac, ako len vytvára cholesterol, takže keď je potlačený statínmi, existujú ďalekosiahle dôsledky.

Jedným z hlavných vedľajších účinkov, ktoré lekár uznáva, sú zvýšené pečeňové enzýmy a narušená funkcia pečene. Ak užívate statíny, musíte mať pravidelné krvné testy, aby ste zistili poškodenie pečene. Vysadenie statínov v prípade poškodenia pečene zvyčajne tento problém vyrieši.

Ďalším potvrdeným vedľajším účinkom je statínová myopatia - stav, ktorý poškodzuje svaly a je úplne spojený s príjmom statínov. Až 20 percent užívateľov statínov môže trpieť bolesťami svalov a slabosťou. Farmaceutické spoločnosti však uvádzajú iba 0,1% výskytu typu poškodenia svalov, nazývaného rabdomyolýza, ktorý je spôsobený statínmi a preto môžu povedať, že svalové príznaky sú zriedkavé. Ignorujú jedného z piatich ľudí, ktorý prechádza statínovou liečbou a zvyčajne dostáva ďalšie lieky, aby znášal vedľajšie účinky statínov.

Každá metabolická aktivita v tele závisí na enzýmoch.

Napríklad výroba cholesterolu vyžaduje špecifický enzým nazývaný HMG-CoA reduktáza. Ako sa ukazuje, horčík spomaľuje túto enzymatickú reakciu, keď je cholesterol prítomný v dostatočnom množstve, a urýchľuje ju, keď potrebujeme viac. HMG-CoA reduktáza je rovnaký enzým, na ktorý cieli a inhibuje ho statinová liečivá. Mechanizmy sú takmer rovnaké; avšak, horčík je prirodzený spôsob, akým sa telo vyvinulo pre kontrolu a rovnováhu cholesterolu, zatiaľ čo statínové lieky sa používajú k zničeniu celého procesu.

Ak je v tele prítomné dostatočné množstvo horčíka, bude cholesterol obmedzený na nevyhnutné funkcie - produkciu hormónov a udržiavanie membrán - a nebude produkovaný nadmerne. Pamätajte, že väčšina cholesterolu v tele sa produkuje v pečeni, takže ak to nie je nutné, telo ho nebude produkovať - ale tento mechanizmus závisí od toho, či má dostatok horčíka.

Cholesterol sa v populácii zvýšil len za našich súčasných okolností - pestovaním potravín v pôde s nedostatkom horčíka, malom množstve horčíka v spracovaných potravinách a pri nadmernom príjme potravín bohatých na vápnik bez doplňovania horčíka. Ak nie je dostatok horčíka k obmedzeniu aktivity enzýmu meniaceho cholesterol, je naše telo nútené vyrobiť viac cholesterolu, ako je potrebné.

Dr. Carolyn Dean

Upozornenie !
Tieto stránky sú len informatívne a nemožno ich použiť ako náhradu za rady lekárov.
Kategórie

Rýchla navigácia
Odmietnutie zodpovednosti!
Neošetrujeme, nediagnostikuje, neliečime ani sa nepokúšame predchádzať chorobám a žiadne rady ani tvrdenie zákazníkov, ktorí nám zanechali hodnotenia v žiadnom prípade nenaznačujú žiadny zdravotný výsledok vďaka používaniu našich produktov. Výsledky sa budú líšiť. Žiadne vyhlásenia obsiahnuté na týchto stránkach nenahrádzajú lekárske rady, prevenciu a liečbu.

Picomineral.sk

ReMineralizujte sa! Vysoko vstrebateľné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality