Horčík môže zmeniť váš mozog

Horčík môže zmeniť váš mozog

Nedávno som čítala knihy Dr. Normana Doidge - Mozog, ktorý sa mení a Spôsoby liečenia mozgu. Chcela som pomôcť kamarátovi, aby si naštudoval mozgové cvičenie pre svoje dieťa, ktoré bolo označené ako pomalý študent. Sú to skvelé knihy, ktoré poskytujú veľa nádeje, ale bola som celkom sklamaná, že tam nie je žiadna zmienka o horčíku.

Je smutné, že neurovedy sa vyhýbajú živinám - najmä keď je horčík najdôležitejším činiteľom mozgovej plasticity všetkých čias! Stará pravda hovorí, že vedec energicky obhajuje svoje právo byť neznalý takmer vo všetkom okrem svojej špecializácie. Ešte horšie je, že sa jedná o priekopníckych vedcov, ktorí často museli bojovať proti súčasnému stavu vo svojom odbore, aby prišli s pozoruhodným prielom. Myslíte si, že majú otvorenú myseľ, ale bohužiaľ obmedzujú svoju otvorenosť na vlastný odbor.

To isté sa deje v každej lekárskej špecializácii. Neustále hovorím o modernej medicíne a jej nevraživosti k alternatívnej medicíne a výžive. V dôsledku toho milióny ľudí trpí nedostatkom zdravotnej starostlivosti, aj keď je tu výskum, ktorý dokazuje, že živiny ako je horčík, fungujú.

Existuje výskum z roku 2004, ktorý povyšuje horčík na pozíciu zosilňovača pamäti:

Konkrétne mozgové receptory dôležité pre učenie a pamäť závisia od horčíka. Vedci popisujú horčík ako absolútne nevyhnutnú súčasť mozgovomiechového moku, ktorá zabezpečí, že tieto receptory a pamäťové receptory zostanú aktívne.

Termín, ktorý používajú pre túto aktivitu, interaktivitu a premenlivosť, je plasticita. Možno si nemyslíte, že plastický mozog je dobrá vec, ale je to strata plasticity v oblasti mozgu zodpovedná za ukladanie krátkodobých spomienok, ktoré spôsobujú zabúdanie u starších ľudí.

Horčík pomáha pri otváraní mozgových receptorov dôležitým informáciám a zároveň im umožňuje ignorovať šum pozadia. Vedci boli svojimi nálezmi úplne zasiahnutí a dospeli k záveru: "Ako predpovedá naše teória, zvyšovanie koncentrácie horčíka a znižovaniu hladiny hluku na pozadí viedlo k najväčšiemu zvýšeniu plasticity, aké kedy bolo popísané vo vedeckej literatúre."

Štúdia z roku 2011, "Účinky zvýšenia hladiny horčíka v mozgu na podmienené strachy, strachové odumieranie a synaptická plasticita v infralimbickom prefrontálnom kortexe a laterálnej amygdale," dochádza k záveru, že "zvýšenie horčíka v mozgu môže byť novým prístupom k zvýšeniu synaptickej plasticity v regionálnom prostredií, špecifickým spôsobom vedúcim k zvýšeniu účinnosti odumierania bez zvýšenia alebo zhoršenie tvorby pamäti strachu."

V ľudovej reči to jednoducho znamená, že horčík znižuje fyzickú reakciu na strach, čo môže byť jedine dobrá vec! Myslela som, že budem mať väčšie šťastie s knihou o riešení Alzheimera od lekára Loma Linda, ktorá podporuje výživu a životný štýl v prevencii a liečbe Alzheimerovej choroby. Ale prečítala som si knihu a vôbec sa v nej o horčíku nič nepíše.

Odporúčam vám, aby ste si prečítali Doidgeovy knihy, pretože dokazujú, že môžeme uzdraviť, znovu zapojiť a obnoviť poškodené mozgové bunky. Ak urobíte niektoré z týchto techník obnovy mozgu, nezabudnite pri nich užívať prípravok ReMag, ktorý zdvojnásobí účinnosť.

Dr. Carolyn Deanová

Upozornenie !
Tieto stránky sú len informatívne a nemožno ich použiť ako náhradu za rady lekárov.
Kategórie

Rýchla navigácia
Odmietnutie zodpovednosti!
Neošetrujeme, nediagnostikuje, neliečime ani sa nepokúšame predchádzať chorobám a žiadne rady ani tvrdenie zákazníkov, ktorí nám zanechali hodnotenia v žiadnom prípade nenaznačujú žiadny zdravotný výsledok vďaka používaniu našich produktov. Výsledky sa budú líšiť. Žiadne vyhlásenia obsiahnuté na týchto stránkach nenahrádzajú lekárske rady, prevenciu a liečbu.

Picomineral.sk

ReMineralizujte sa! Vysoko vstrebateľné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality