Prečo nazývam horčík zázrakom?

Prečo nazývam horčík zázrakom?

Kniha Zázrak menom hořčík - v roku 1999 som bola požiadaná o napísanie knihy Zázrak menom hořčík. Nebolo to dlho od môjho zistenia, že môj syndróm nepokojných nôh, búšenie srdca, nespavosť, kŕče a bolesti chrbtových svalov boli spôsobené nedostatkom horčíka.

Keď som začala dopĺňať horčík, všimla som si, že sa príznaky začali zlepšovať. Bol to začiatok môjho vlastného zázraku.

Funkcia horčíka

Horčík je nevyhnutný pre aktiváciu a správnu funkciu viac ako 300 enzymatických systémov. Katalyzuje väčšinu chemických reakcií v tele. Syntetizuje bielkoviny; stabilizuje RNA a DNA; prenáša nervové signály; uvoľňuje svaly - zatiaľ čo vápnik svaly sťahuje. Šesť z ôsmich krokov k výrobe energie (ATP) v mitochondriálnom Krebsovom cykle vyžaduje horčík. Bohužiaľ je často považovaný za obyčajné preháňadlo. Tiež neexistuje žiadny ľahko dostupný laboratórny test, ktorý by zistil, koľko horčíka je v bunkách.

Mitochondrie - ľudské elektrárne

Mitochondriálna dysfunkcia je horúcou témou. Vedci skúmajú tieto malinké bunkové elektrárne vyrábajúce ATP (energiu) a skúmajú, prečo nefungujú. Dovoľujem si tvrdiť, že ak nasýtite mitochondrie dostatočným množstvom horčíka, budú môcť vykonávať svoju prácu - a celý systém sa roztočí a začne pracovať efektívnejšie..

Tieto pôsobivé fakty robia z horčíka dôležitú živinu, ktorú každý potrebuje. Horčík pripravuje cestu pre väčšinu biochemických funkcií v tele a pracuje synergicky s množstvom ostatných minerálov a vitamínov. V skutočnosti, ak ste schopní dopĺňať dostatočné množstvo horčíka, môže byť eliminovaných až 65 rôznych chorobných stavov, pretože vznikli nedostatkom horčíka.

Tu sú len niektoré zo zdravotných stavov, ktoré boli na základe vedeckých poznatkov preukázané ako nedostatok horčíka:

Kardiovaskulárne ochorenia

Článok doktora Jamesa DiNicolantonia "Začínajúci nedostatok horčíka: hlavný dôvod kardiovaskulárnych chorôb a kríza verejného zdravia" popisuje dôvody, prečo sme uprostred krízy verejného zdravia s nedostatkom horčíka. Tiež spomína, prečo nie je nedostatok horčíka diagnostikovaný a liečený:

Pretože sérový horčík neukazuje intracelulárny horčík, ktorý tvorí viac ako 99% celkového telesného horčíka, je väčšina prípadov nedostatku horčíka nediagnostikovaná. Navyše kvôli chronickým ochoreniam, liekom, zníženiu obsahu horčíka v potravinárskych plodinách a dostupnosti rafinovaných a spracovaných potravín je veľká väčšina ľudí v moderných spoločnostiach ohrozená nedostatkom horčíka. Mnoho ľudí bude musieť dopĺňať horčík, inak nezabránia rozvoju chronického ochorenia. Mierny nedostatok horčíka zvyšuje riziko početných typov kardiovaskulárnych chorôb. Stojí na celom svete nevyčísliteľnú výšku nákladov na zdravotnú starostlivosť a spôsobuje utrpenie pacientom. Malo by to byť považované za krízu verejného zdravia. Ak existuje jednoduchá a nákladovo efektívna stratégia prevencie a liečby mierneho nedostatku horčíka, mala by byť verejne propagovaná.

Diabetes

Medicína uznáva nedostatok horčíka ako jeden z príznakov cukrovky z nasledujúcich dôvodov:

  • Horčík je nevyhnutný pre výrobu a vylučovanie inzulínu
  • Horčík uľahčuje metabolizmus cukrov a sacharidov
  • Horčík umožňuje inzulínu prenášať glukózu do buniek

Inak sa v krvi hromadia glukóza a inzulín, čo spôsobuje rôzne typy poškodenia tkaniva.

Tyrozín kináza, enzým, ktorý umožňuje vstup glukózy do bunky (spolu s inzulínom), je závislý na horčíku.

Sedem z desiatich enzýmov potrebných k metabolizmu glukózy v procese zvanom glykolýza je tiež závislých na horčíku.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo bunky nereagujú na inzulín, je nedostatok horčíka. Štúdie ukazujú, že chronická inzulínová rezistencia u pacientov s diabetom typu 2 je spojená so znížením horčíka, pretože horčík je nevyhnutný pre umožnenie vstupu glukózy. Štúdie tiež potvrdzujú, že keď je inzulín uvoľňovaný z pankreasu, horčík v bunke normálne reaguje a otvára bunku, aby umožnil vstup glukózy, ale v prípade nedostatku horčíka kombinovaného s inzulínovou rezistenciou normálne mechanizmy jednoducho nefungujú.

Migréna

Do roku 2012 nazbieral Dr. Alexander Mauskop dostatok klinických úspechov a zverejnil mnoho prác o liečbe migrény horčíkom. Vydal zaujímavý článok s názvom "Prečo by mali byť všetci pacienti s migrénou liečení horčíkom". Dr. Mauskop v ňom uviedol, že "všetci trpiaci migrénou by mali vyskúšať suplementáciu horčíkom." Vysvetľuje: "Mnoho štúdií preukázalo prítomnosť nedostatku horčíka u pacientov s migrénou."

Osteoporóza

Horčík je rovnako dôležitý ako vápnik pre prevenciu a liečbu osteoporózy.

Horčík udržiava vápnik rozpustený v krvi, takže sa nevytvárajú obličkové kamene ani sa nekumuluje v mäkkých tkanivách tela.

Užívanie vápnika na osteoporózu (bez horčíka) môže podporovať vznik obličkových kameňov..

Metaanalýza z roku 2014 potvrdila súvislosť medzi hladinami sérového horčíka a postmenopauzálnou osteoporózou. Bolo identifikovaných sedem štúdií zahŕňajúcich 1 349 žien po menopauze. Celkovo mali ženy s osteoporózou po menopauze nižšie sérové hladiny horčíka než zdravé kontrolné skupiny. Rovnaký vzťah bol nájdený u žien mladších aj starších ako 60 rokov. Vedci dospeli k záveru, že nízky sérový horčík sa zdá byť rizikovým faktorom pre osteoporózu u žien po menopauze.

Starnutie

Nasleduje výňatok z mojej knihy. Popisuje štúdiu publikovanú v roku 2014 o aterogenéze, kardiovaskulárnych chorobách a starnutí. Hlavnými autormi článku sú svetovo preslávení vedci v oblasti horčíka Dr. Burton a Bella Altura, ktorí hovoria:

Veríme, že vzhľadom na súčasnú správu a ďalšie práce, ktoré naše laboratóriá nedávno zverejnili, by mal byť dlhodobý nedostatok horčíka klasifikovaný ako ďalší epigenetický mechanizmus.

Epigenetické mechanizmus znamená, že telomeráza nie je ovplyvnená dedičným faktorom v našich génoch a chromozómoch, ale vonkajším "spínačom". Ten vonkajší spínač je horčík. Epigenetika je štúdium bunkových alebo genetických variácií, ktoré sú výsledkom vonkajších alebo environmentálnych faktorov, ktoré zapínajú a vypínajú gény a ovplyvňujú to, ako bunky exprimujú gény. Je to skvelá správa, že horčík má schopnosť pozitívne ovplyvňovať gény a udržiavať naše teloméry tam, kde majú byť.

V knihe uvádzam priame citácie, pretože chcem, aby čitatelia porozumeli neuveriteľnej hodnote horčíka vo všetkých tkanivách, vo všetkých bunkách, vo všetkých našich mitochondriách a v našej RNA a DNA. Tiež som si všimla, že niekoľkokrát spomínajú, že by mal byť horčík správne meraný pomocou technológie ionizovaného horčíka.

Starnutie a nedostatok horčíka

Veľa jedincov vo veku 65 rokov vykazuje známky zníženia metabolizmu, aterosklerózy, vysokého krvného tlaku, kardiovaskulárnych ochorení a často cukrovky 2. typu, ktoré nakoniec prispievajú ku kongestívnemu zlyhaniu medzi 75. až 85. rokom. Je tu teda veľmi zaujímavé pripomenúť čitateľovi, že všetky tieto atribúty boli experimentálne aj klinicky spojené s prítomnosťou stavov s nedostatkom horčíka. Proces starnutia je tiež spojený so zvýšením hladín prozápalových cytokínov v tkanivách a rôznych typoch buniek s nedostatkom horčíka.

Stres

Horčík podporuje naše nadobličky, ktoré sú prerobené stresom vedúcim ku kombinovaným príznakom nedostatku horčíka a príznakom vyčerpania nadobličiek, ako sú úzkosť, depresia, svalová slabosť, únava, očné zášklby, nespavosť, anorexia, apatia, obavy, zlá pamäť, zmätok, zlosť, nervozita a rýchly pulz.

Ako sa premeníme z pokojného človeka, ktorý má svoje nervy pod kontrolou, v úzkostlivého, ustrašeného jedinca? Myslím, že je to kvôli postupnému, ale chronickému znižovaniu zásob horčíka. Keď je telo stresované - a môže to byť z mnohých rôznych dôvodov, naše zásobárne horčíka vypúšťajú tento rozhodujúci minerál do nášho krvného obehu a my sa okamžite stávame jedným z tých ľudí požehnaných schopnosťou zvládať stres. Sme pokojní a bdelí. Naši priatelia a príbuzní si myslia, že sme takí, ale je to naozaj len o tom, koľko horčíka máme v rezerve.

Pokiaľ stres pretrváva a my si medzi stresmi neodpočinieme ani nedoplníme horčík, naše zásoby sa vyčerpajú. Keď čelíte ďalšiemu stresu, stresové hormóny (adrenalín a kortizol) neaktivujú zásobárne horčíka a nedostaví sa upokojujúci účinok. Namiesto toho adrenalín zvyšuje srdcovú frekvenciu, zvyšuje krvný tlak a pripravuje svaly k reakcii "bojuj alebo uteč".

Neuropatia

Nedostatok horčíka a relatívny prebytok vápnika spôsobia trvalé nervové nabudenie v akýchkoľvek nervových bunkách v tele. Horčík zmierňuje nasledujúce nervové poruchy, ku ktorým môže dôjsť: pálenie, svalová slabosť, znecitlivenie, ochrnutie, pichanie, kŕče, brnenie, závraty, zmätenosť.

Aloha,
Dr. Carolyn Dean

Upozornenie !
Tieto stránky sú len informatívne a nemožno ich použiť ako náhradu za rady lekárov.
Kategórie

Rýchla navigácia
Odmietnutie zodpovednosti!
Neošetrujeme, nediagnostikuje, neliečime ani sa nepokúšame predchádzať chorobám a žiadne rady ani tvrdenie zákazníkov, ktorí nám zanechali hodnotenia v žiadnom prípade nenaznačujú žiadny zdravotný výsledok vďaka používaniu našich produktov. Výsledky sa budú líšiť. Žiadne vyhlásenia obsiahnuté na týchto stránkach nenahrádzajú lekárske rady, prevenciu a liečbu.

Picomineral.sk

ReMineralizujte sa! Vysoko vstrebateľné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality