Magnézium ako prevencia srdcových chorôb

Magnézium ako prevencia srdcových chorôb

Nedostatok horčíka je u ľudí so srdcovým ochorením veľmi častý. V nemocniciach, kde lekári chápu význam horčíka, sa podáva pri akútnom infarkte myokardu a srdcovej arytmii. Ako každý iný sval vyžaduje aj srdce horčík.

Horčík zohráva úlohu v prevencii srdcových ochorení a mŕtvice a je lekármi akceptovaný, ale kardiológovia ho príliš nepoužívajú. Horčík bol prvýkrát preukázaný ako významný pri liečbe srdcových arytmií v roku 1935 a od tej doby boli početné dvojito zaslepené štúdie, ktoré ukázali, že horčík je prínosom pre mnoho typov arytmií, vrátane fibrilácie predsiení, komorových predčasných kontrakcií, komorovej tachykardie a ťažké komorové arytmie. Suplementácia horčíka bola tiež preukázaná ako užitočná pri angíne pectoris a pri kŕčoch koronárnej tepny alebo aterosklerózy. A napriek tomu je kardiológmi zanedbávaný.

Priemerne 1,671 Američanov zomrie náhle a nečakane na srdcový infarkt každý deň. Milióny ľudí po celom svete majú ťažkosti - s vysokým cholesterolom, vysokým krvným tlakom a užívajú niekoľko liekov, aby sa vyhli infarktu.

Liečba vysokého krvného tlaku, vysokého cholesterolu a vysokej hladiny cukru v krvi však vyčerpáva horčík a spôsobuje zhoršenie týchto troch veľmi bežných stavov.

Horčík pôsobí rovnako ako statinové lieky na zníženie cholesterolu. Každá metabolická aktivita v tele závisí na enzýmoch. Napríklad výroba cholesterolu vyžaduje špecifický enzým nazývaný HMG-CoA reduktáza. Horčík spomaľuje túto enzymatickou reakciu, keď je prítomný v dostatočnom množstve. HMG-CoA reduktáza je rovnaký enzým, na ktorý pôsobia statíny. Mechanizmy sú takmer rovnaké; horčík je však prirodzenou cestou, ktorú si telo vyvinulo k regulácii cholesterolu, keď dosiahne určitú úroveň, zatiaľ čo statinové lieky sa používajú k zničeniu celého procesu.

To znamená, že ak je v tele dostatok horčíka, cholesterol bude obmedzený na nevyhnutné funkcie - produkciu hormónov a udržiavanie bunkových membrán - a nebude produkovaný v nadbytku. Horčík je tiež zodpovedný za niekoľko ďalších zmien na tukoch, ktoré statíny nedokážu. Horčík je nevyhnutný pre aktivitu enzýmu, ktorý zníži LDL, "zlý" cholesterol; znižuje tiež triglyceridy a zvyšuje "dobrý" cholesterol, HDL. Ďalší enzým závislý na horčíku premieňa esenciálne mastné kyseliny omega-3 a omega-6 na prostaglandíny, ktoré sú nevyhnutné pre srdce a celkový zdravotný stav.

Najmenej 18 štúdií u človeka overilo, že doplnky horčíka môžu mať mimoriadne priaznivý účinok na lipidy. V týchto štúdiách sa hladiny celkového cholesterolu znížené o 6 až 23%; LDL (zlý) cholesterol bol znížený o 10 až 18 percent; triglyceridy klesli o 10 až 42%; a HDL (dobrý) cholesterol vzrástol o 4 až 11 percent. Štúdie ďalej ukázali, že nízke hladiny horčíka sú spojené s vyššími hladinami "zlého" cholesterolu a vysokej hladiny horčíka naznačujú zvýšenie "dobrého" cholesterolu.

Dr. Carolyn Dean

Upozornenie !
Tieto stránky sú len informatívne a nemožno ich použiť ako náhradu za rady lekárov.
Kategórie

Rýchla navigácia
Odmietnutie zodpovednosti!
Neošetrujeme, nediagnostikuje, neliečime ani sa nepokúšame predchádzať chorobám a žiadne rady ani tvrdenie zákazníkov, ktorí nám zanechali hodnotenia v žiadnom prípade nenaznačujú žiadny zdravotný výsledok vďaka používaniu našich produktov. Výsledky sa budú líšiť. Žiadne vyhlásenia obsiahnuté na týchto stránkach nenahrádzajú lekárske rady, prevenciu a liečbu.

Picomineral.sk

ReMineralizujte sa! Vysoko vstrebateľné minerály od doktorky Carolyn Dean - RnA ReSet

Aktuality